+387 51 586 094 office@antenal.ba

TL260GS

1274 Internet i HSPA dvosmjerni komunikator koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol,Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616...

TL300

1183 Mrežni komunikator kompatibilan sa većinom centrala koje koriste Contact ID format, radi u loklanoj mreži i preko interneta, 128-bit AES enkripcija, kompatibilan sa 10/100BaseT mrežama, mogućnost slanja izvještaja za dva različita primaoca, 4 programabilna zonska...

TL250

1179 Mrežni komunikator kompatibilan sa centralama PowerSeries (v3.24 i više) i MAXSYS (v3.31 i više), radi preko lokalne mreže i preko interneta, 128-bit AES enkripcija, kompatibilan sa 10/100BaseT mrežama, mogućnost slanja izvještaja za dva različita primaoca, 4...

TL260

1187 Mrežni komunikator koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616 centralama (v4.1 i...

TL280-3G

1539 Dvosmjerni komunikator putem mobiline mreze ili interneta, 3G Power serije Neo koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, nadzirani „heartbeat“ preko interneta ili preko mobilne...

TL280

1412 Internet dvosmjerni komunikator Power serije Neo koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, nadzirani „heartbeat“ preko interneta, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol,Contact ID...