KIT495-42H1

KIT495-42H1

1267 Alexsor bežična alarmna centrala sa tastaturom WT5500, podržava 32 programabilne bežične zone + 2 žičane zone ili PGM izlaza (konfigurabilno), do 16 bežičnih ključeva, maksimalno proširiva do 2 žičane i 32 bežične zone, do 17 pristupnih šifri, do 4 bežične...
SCW9045

SCW9045

1282 Bežična alarmna centrala s ugrađenom LCD tastaturom i unutrašnjom sirenom, podržava do 32 programabilne bežične zone + 2 žičane zone ili PGM izlaza (konfigurabilno), do 16 bežičnih ključeva, do 16 korisničkih šifri, bafer do 128 događaja, digitalni komunikator sa...