+387 51 586 094 office@antenal.ba

Izdvojeni panel (repeater) za konvencionalne centrale FCJ400 serije,vrši prikaz svih informacija i zvučnih signala koje generiše centrala,omogućava upravljanje centralom sa udaljene lokacije maksimalno do1000m, napajanje 27,6Vdc, potrošnja 180mA, dimenzije 280mm x320mm x 40mm.