+387 51 586 094 office@antenal.ba

J424-8

1234 Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati) proširiva do 24 zone, mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza...

J408-8

1233 Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 8 kontrolisanih balansiranih ulaznihzona (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu...

J408-4

1232 Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 4 kontrolisane balansirane ulazne zone (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu...

J408-2

1231 Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 2 kontrolisane balansirane ulazne zone (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu...