+387 51 586 094 office@antenal.ba

Bežični PowerG carbon-monoxide detektor, alarm u slučaju detekcijecarbon monoxida, tampera i niskog napona baterije, indikator kvalitetasignala na uređaju, indikator stanja detektora i stanja baterije, potpunonadziran, ugrađena 95db alarmna sirena