1210

Sur-gard linijska kartica sa jednom telefonskom linijom kompatibilna sa SG-System III, podržava do 64 različita profila za data menadžment uklučujući 8 različitih handshaking protokola, buffer do 512 događaja
%d bloggers like this: