+387 51 586 094 office@antenal.ba

SG-DRL-3E

1210 Sur-gard linijska kartica sa jednom telefonskom linijom kompatibilna sa SG-System III, podržava do 64 različita profila za data menadžment uklučujući 8 različitih handshaking protokola, buffer do 512 događaja