+387 51 586 094 office@antenal.ba
H93/RX2RC/I

H93/RX2RC/I

Radio kartica sa 2 kanala koji se priključuje na kontroler serija H70,plivajući kod, za skladištenje do 1000 daljinskih...
H93/RX2RC/I

H93/RX22A/I

Radio kartica sa 2 kanala koji se priključuje na kontroler serija H70,fiksni kod, za skladištenje do 500 daljinskih...
E80/TX2R/RC

E80/TX2R/RC

Daljinski upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokimstepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dvadaljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija...
E80/TX54R/2

E80/TX54R/2

Daljinski upravljač sa 4 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dvadaljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija...
SYNUS/2

SYNUS/2

Daljinski upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokimstepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji.Omogućava funkciju prijema preko istovjetnog usklađivanja dvadaljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija...