+387 51 586 094 office@antenal.ba
G90/F2ES

G90/F2ES

Spoljne fotoćelije G90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infracrvenom tehnologijom kompatabilne za montazu na automatske rampe Bionik, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi izmeđupredajnika (TX) i...
M90/F2ESO

M90/F2ESO

Podesiva verzija M90/F2ES/O (210° duž horizontalne ose i 15° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa...
R90/F2ES

R90/F2ES

Spoljne fotoćelije R90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva sa infracrvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, štoo mogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske...
R93/RX12A/U

R93/RX12A/U

Eksterni dvokanalni radio prijemnik sa fiksnim kodom, za skladištenjedo 500 daljinskih upravljača, napaja se sa 12 do 24...