+387 51 586 094 office@antenal.ba

DSC MODEM

1171 Modem za programiranje DSC centrala koji omogućava povezivanje računara s alarmnom centralom putem telefonske linije, daljinsko programiranje centrala i dijagnostika kvarova, daljinsko upravljanje izlazima, baza podataka korisnika i konfiguracije sistema,...