533 RF modulator, izlazni signal VHF, UHF, S, odabir anaognog kanala, mogućnost regulacije pojačanja.

read more