+387 51 586 094 office@antenal.ba

FC601PH-NL

1243 Konvencionalni optičko-termički detektor požara, radi na optičkom principu detekcije dima i ima integrisan dio za detekciju toplog vazduha, reaguje na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara sa otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih...

FC601H-R-NL

1238 Konvencionalni termički detektor požara,radi na principu detekcije naglog porasta temperature, može se koristiti u standardnim aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura niska, integrisana alarmna LED dioda.

FC601P-NL

1237 Konvencionalni optički detektor požara, može da detektuje vidljivi dim koji proizvode materijali koji tinjaju ili gore sporo, pogodan u situacijama kada postoji opasnost od paljenja električnih instalacionih kablova, integrisana alarmna LED...

J424-8

1234 Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati) proširiva do 24 zone, mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza...

J408-8

1233 Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 8 kontrolisanih balansiranih ulaznihzona (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu...