+387 51 586 094 office@antenal.ba

SG-DRL-3E

1210 Sur-gard linijska kartica sa jednom telefonskom linijom kompatibilna sa SG-System III, podržava do 64 različita profila za data menadžment uklučujući 8 različitih handshaking protokola, buffer do 512 događaja

DSC MODEM

1171 Modem za programiranje DSC centrala koji omogućava povezivanje računara s alarmnom centralom putem telefonske linije, daljinsko programiranje centrala i dijagnostika kvarova, daljinsko upravljanje izlazima, baza podataka korisnika i konfiguracije sistema,...

PC LINK

1186 PC link USB kabl za programiranje DSC centrala preko laptopa.

TL260GS

1274 Internet i HSPA dvosmjerni komunikator koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol,Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616...