+387 51 586 094 office@antenal.ba

DSC MODEM

1171 Modem za programiranje DSC centrala koji omogućava povezivanje računara s alarmnom centralom putem telefonske linije, daljinsko programiranje centrala i dijagnostika kvarova, daljinsko upravljanje izlazima, baza podataka korisnika i konfiguracije sistema,...
TL260GS

TL260GS

Internet i HSPA dvosmjerni komunikator koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol,Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616 centralama...