+387 51 586 094 office@antenal.ba

Proizvodi Kablovi

Koaksijalni kablovi

Vatrodojavni kablovi

PATCH kablovi Cat 5/6 i FTP/Cat 6

Mrežni kablovi

Telefonski kablovi

HDMI,VGA,A/V kablovi, SPLITERI,KONVERTORI

Alarmni kablovi

Audio kablovi